วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เรื่องย่อเพียงความเคลื่อนไหวเพียงความเคลื่อนไหว

 
 
เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์: ผู้ประพันธ์


 

เรื่องย่อเพียงความเคลื่อนไหว เป็นหนังสือรวมบทร้อยกรอง 33 บท ที่เคยตีพิมพ์ลงในวารสารและหนังสือพิมพ์ หลังวันมหาวิปโยค 13 ตุลาคม 2516 เพียงความเคลื่อนไหว เป็นชื่อกลอนบทแรกของเล่มที่พรรณนา เหตุการณ์การปะทะกันระหว่างประชาชนกับทหาร ชี้ให้เห็นถึงความตื่นตัวต่อความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง และชีวิตร่วมสมัย บทกวีที่เป็นแบบอย่างแฝงลักษณะพื้นบ้านไว้มาก ผู้แต่งเข้าถึงใจผู้อ่าน ความเอาจริงเอาจังของเขาในการเอาตัวผูกพันกับสังคม ความพร้อมที่จะรับปัญหา และประสบการณ์ของเพื่อนร่วมแผ่นดิน ตลอดจนสัจธรรม ความเที่ยงธรรม เป็นบทกวีที่มีคุณค่า ประกอบด้วยฉันทลักษณ์ หนึ่ง ความไพเราะ อรรถรส สอง และสารทัศนคติ สาม เป็นบทกวีที่อ่านเข้าใจง่าย การใช้ถ้อยคำเร่งเร้าให้ตื่นตัวและเกิดความเคลื่อนไหวทางความคิด บทกวีได้ให้คำกลอนบางเรื่อง เล่าชีวิตชนบท บางเรื่องเล่าว่าด้วยสงคราม บางเรื่องแสดงออกถึงอารมณ์ ให้แนวคิดและทัศนคติต่อสังคม 


 คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
คลิกที่นี่

คลิกที่นี่
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น